Kuinka tärkeitä pienyritykset ovat paikalliselle taloudelle?

Pienyritysten merkitys paikallisyhteisöille perustuu emotionaalisesti ostamiseen ja myymiseen ystävien ja naapureiden kanssa. Pienten yritysten merkitys maaseudulla ja suurissa kaupungeissa näkyy myös paikallisten ostosten taloudellisissa eduissa. Joissakin kaupungeissa ja kylissä pienyritys on ainoa tyyppi, joka voi selviytyä palvellessaan vähäistä väestöä. Suurkaupungissa pienet yritykset tarjoavat usein monipuolisemman valikoiman tai erikoistuneet tarjoamaan ainutlaatuisia tai henkilökohtaisia ​​asiakaskokemuksia. Pienyritykset tarjoavat myös uusia työllistymismahdollisuuksia ja toimivat Yhdysvaltojen suurimpien yritysten rakennuspalikoina.

Kasvavat pienyritykset Yhdysvalloissa

Pienyritys määritellään yritykseksi (yritys, osakeyhtiö tai yritys), jossa on enintään 500 työntekijää. Yhdysvaltain pienyritysten hallinnon (SBA) mukaan pienyritykset edustavat 99,9 prosenttia kaikista Yhdysvaltain yrityksistä. Pienyritykset loivat 1,9 miljoonaa työpaikkaa vuonna 2015, ja pienimmät yritykset - joissa on 20 työntekijää tai vähemmän - lisäävät yli puolet työpaikoista 1,1 miljoonan lisäyksellä. Vuodesta 2018 SBA arvioi, että 30,2 miljoonaa pientä yritystä työllistää yhteensä 58,9 miljoonaa työntekijää.

Paikallisten työntekijöiden palkkaaminen

Pienet yritykset edistävät paikallista taloutta tuomalla kasvua ja innovaatioita yhteisöön, johon yritys on sijoittautunut. Pienet yritykset edistävät myös talouskasvua tarjoamalla työllistymismahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät ehkä ole työllistettävissä suurissa yrityksissä. Pienyritykset houkuttelevat yleensä kykyjä, jotka keksivät uusia tuotteita tai toteuttavat uusia ratkaisuja olemassa oleviin ideoihin. Suuret yritykset hyötyvät usein saman paikallisyhteisön pienyrityksistä, koska monet suuryritykset ovat riippuvaisia ​​pienyrityksistä eri liiketoimintojen toteuttamisessa ulkoistamisen avulla.

Sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon

Monilla pienyrityksillä on myös kyky reagoida ja sopeutua nopeasti muuttuvaan taloudelliseen ilmastoon. Tämä johtuu siitä, että pienet yritykset ovat usein hyvin asiakaslähtöisiä ja ymmärtävät yhteisön tarpeet. Monet paikalliset asiakkaat ovat edelleen uskollisia suosikki pienyrityksilleen keskellä talouskriisiä. Tämä uskollisuus tarkoittaa, että pienet yritykset pystyvät usein pysymään pinnalla vaikeina aikoina, mikä voi vahvistaa paikallista taloutta entisestään. Pienyrityksillä on myös vähemmän tuloja kuin suurilla yrityksillä, mikä tarkoittaa, että niillä voi olla vähemmän menetettävää talouskriisin aikana.

Osallistuminen paikallishallintoon veroilla

Kun kuluttajat holhota paikallisia pienyrityksiä, he antavat lähinnä rahaa takaisin paikalliselle yhteisölle. Kukoistava paikallinen yritys tuottaa suuria tuloja, mikä tarkoittaa, että yritys maksaa korkeampia veroja, mukaan lukien paikalliset kiinteistöverot. Nämä rahat käytetään sitten paikallisiin poliiseihin ja palokuntiin sekä kouluihin. Kukoistava pienyritys voi myös parantaa kiinteistöjen arvoja koko yhteisössä, parantaa jokaisen asunnon omistajan tulosta ja tuottaa samalla enemmän kiinteistöveroja paikallishallinnolle.

Pienyritysten vaikutus paikallisen talouden kasvuun tapahtuu myös liikevaihtoveron keräämisen muodossa. Paikalliset yritykset perivät liikevaihtoveron sijaintinsa perusteella ja voivat olla selkäranka erityisille veroalueille, jotka keskittyvät ainutlaatuisiin projekteihin, kuten valaistus- ja jalkakäytäväprojekteihin historiallisten ostosalueiden parantamiseksi ja uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Pienyrityksen kasvaminen yhtiöksi

Pienyritykset eivät aina pysy pieninä. Suuryritykset, kuten Nike, Ben ja Jerry's, aloittivat toimintansa pienyrityksinä ja kasvoivat merkittäviksi toimijoiksi kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Monet tietokoneteollisuuden johtajat alkoivat ”nokkailijoina” ja työskentelivät käsin koottujen koneiden parissa autotallistaan. Microsoft ja Amazon ovat erinomaisia ​​esimerkkejä siitä, kuinka pienyritysideo voi muuttaa maailmaa. Suuryrityksiksi kasvavat pienyritykset pysyvät usein yhteisössä, johon yritys perustettiin. Suuryrityksen pitäminen yhteisössä voi auttaa edelleen tarjoamaan työpaikkoja ja kannustamaan paikallista taloutta luomalla markkinoita, jotka suosivat uusien pienyritysten kehittämistä.