Mikä on kassabudjetin ensisijainen tarkoitus?

Käteisbudjetti kuvaa yrityksen kassavirtaa ja -virtaa tietyllä budjettikaudella, kuten kuukausi, neljännes tai vuosi. Sen ensisijainen tarkoitus on antaa yrityksen kassatilanne milloin tahansa. Tämä auttaa yritystä tekemään kriittisiä päätöksiä, kuten käteisvarojen luominen ennakoitua pulaa varten ja ylimääräisten varojen käyttäminen harkitusti. Lisäksi kassabudjetti auttaa priorisoimaan maksuja budjettikaudella. Se auttaa myös analysoimaan budjetin ja todellisen vaihtelun kassavirran ja ulosvirtauksen välillä.

Mikä on lyhytaikainen kassabudjetti?

Lyhyen aikavälin kassabudjetilla pyritään ratkaisemaan kassavaatimukset viikoittain tai kuukausittain. Nämä budjetit auttavat ennakoimaan maksuja, jotka tarvitsevat välitöntä varojen kohdentamista, ja tunnistamaan lähteet, jotka voivat auttaa korvaamaan tämän vaatimuksen. Lyhyen aikavälin budjetit auttavat myös määrittämään lyhytaikaiset sijoitukset, jotka voivat ansaita korkoa, kun rahastoa ei käytetä. Esimerkiksi, jos tulot ovat käytettävissä muutaman viikon ajan, ne voidaan sijoittaa lyhytaikaisiin talletuksiin tai osakkeisiin ja osakkeisiin, jotka voivat ansaita välituloja tulevaisuuden tarpeita varten.

Väliaikaisen kassabudjetin ymmärtäminen

Välibudjetit on yleensä tarkoitettu 12 kuukauden jaksoille. Ne luodaan yleensä vuoden lopussa seuraavalle kaudelle kuluvan vuoden tapahtumien perusteella. Budjettia valmistellessaan johto ottaa huomioon muun muassa liiketoiminnan kausivaihtelut ja suhdannemuutokset, jotka muuttavat budjetin dynamiikkaa, lukuun ottamatta rutiinituloja ja -kuluja. Näiden arvioiden perusteella he tekevät päätöksiä vuotuisista lainanottovaatimuksista ja kertyneistä myyntisaamisohjelmista.

Välitalousarvioissa säädetään myös työntekijöiden vuotuisista korotuksista, päälainamaksuista ja vakuutusmaksuista. Tulovirralla arvioidaan korkojen kertymistä, edellisvuodesta siirrettyjä myyntituloja ja talletusten uudistamista.

Mikä on pitkäaikainen budjetti?

Pitkän aikavälin kassavirtabudjetit jakautuvat pääasiassa useisiin vuosiin. Nämä budjetit auttavat strategista päätöksentekoa, kuten pääomasijoitukset koneisiin ja infrastruktuureihin, liiketoiminnan monimuotoisuussuunnitelmat ja työvoiman ennusteet. Pitkän aikavälin ennusteen perusteella yhtiö rakentaa kestäviä kassavaroja, jotka auttavat suunnitelmien toteuttamisessa. Johto luo pitkän aikavälin budjetit, joista johdetaan erilaisia ​​väli- ja lyhytaikaisia ​​budjetteja kyseisille ajanjaksoille. Näitä hallitaan sitten tehokkaasti asiantuntijoiden avulla.

Käteisen budjetin virtauksen haasteet

Sinun on suunniteltava kassabudjettisi huolellisesti, varsinkin jos yrityksesi on uusi ja aiemmat tietueet, joita voit käyttää viitteenä, eivät ole käytettävissä. Jotkut kulut, kuten työntekijöiden palkat, myyjien palkkiot ja pienet rahat, ovat rutiinia ja ne on helppo budjetoida. Kasvaville yrityksille ei kuitenkaan voida suunnitella joitain muuttujia helposti. Nämä muuttujat voivat sisältää äkilliset pääomasijoitukset infrastruktuuriin, liiketoiminnan kasvulaitteisiin sekä odottamattomat korjaukset ja kunnossapidot.

Myynti voi myös olla ongelman lähde. Vähentynyt myynti vähentää kassavirtaa, kun taas ylimääräinen myynti johtaa ennennäkemättömään menojen kasvuun, kuten raaka-aineiden ostoon, ylityökorvauksiin, pakkauksiin ja kuljetuksiin. Nämä suunnittelemattomat kulut voivat johtaa kassapulaan, joka estää yrityksen kasvua ja tekee kassabudjetista entistä kriittisemmän.