Lyhytaikainen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelu liiketoiminnassa

Yritysten omistajat kehittävät suunnitelmia yleistavoitteidensa saavuttamiseksi, ja heidän mielestä on yleensä hyödyllistä erottaa suunnittelu vaiheisiin. Tämän avulla voit seurata välittömiä parannuksia ja samalla arvioida edistymistä mahdollisten tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitteluprosessin eri aikakehyksissä keskitytään yrityksen rakenteen ja ympäristön aikaherkkiin näkökohtiin. Voit erottaa suunnittelun syötteiden ja odotettujen tulosten aikataulun perusteella.

Strategisen suunnittelun ominaisuudet

Monet yritykset kehittävät strategista suunnittelua lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Lyhytaikainen tarkoittaa yleensä prosesseja, jotka osoittavat tuloksia vuoden sisällä. Yritykset pyrkivät keskipitkän aikavälin suunnitelmiin tuloksiin, joiden saavuttaminen vie useita vuosia. Pitkän aikavälin suunnitelmat sisältävät yhtiön yleiset tavoitteet, jotka on asetettu tulevaisuudessa neljä tai viisi vuotta, ja ne perustuvat yleensä keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Tällainen suunnittelu auttaa sinua suorittamaan lyhytaikaisia ​​tehtäviä pitäen mielessä pitkän aikavälin tavoitteet.

Lyhytaikainen suunnittelu

Lyhytaikaisessa suunnittelussa tarkastellaan yrityksen ominaisuuksia nykyhetkessä ja kehitetään strategioita niiden parantamiseksi. Esimerkkejä ovat työntekijöiden taidot ja asenteet. Tuotantolaitteiden kunto tai tuotteiden laatuongelmat ovat myös lyhytaikaisia ​​huolenaiheita.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi otat käyttöön lyhyen aikavälin ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi. Työntekijöiden koulutukset, laitteiden huolto ja laadun korjaukset ovat lyhytaikaisia ​​ratkaisuja. Nämä ratkaisut muodostavat vaiheen ongelmien kattavampaan käsittelemiseen pitkällä aikavälillä.

Keskipitkän aikavälin suunnittelu

Keskipitkän aikavälin suunnittelussa sovelletaan pysyvämpiä ratkaisuja lyhytaikaisiin ongelmiin. Jos työntekijöiden koulutuskurssit ratkaisivat ongelmat lyhyellä aikavälillä, yritykset suunnittelevat koulutusohjelmat keskipitkälle aikavälille. Jos laatuongelmia on, keskipitkällä aikavälillä vastataan yrityksen laadunvalvontaohjelman tarkistamiseen ja vahvistamiseen.

Jos lyhytaikainen vastaus laitevikaantumiseen on koneen korjaaminen, keskipitkän aikavälin ratkaisu on järjestää huoltosopimus. Keskipitkän aikavälin suunnittelu toteuttaa käytäntöjä ja menettelyjä varmistaakseen, että lyhytaikaiset ongelmat eivät toistu.

Pitkäaikainen suunnittelu

Pitkällä aikavälillä yritykset haluavat ratkaista ongelmat pysyvästi ja saavuttaa yleiset tavoitteensa. Pitkän aikavälin suunnittelu reagoi yrityksen kilpailutilanteeseen sen sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa ympäristössä ja kehittää strategioita sopeutumiseen ja vaikuttamiseen asemaansa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Se tutkii suuria investointeja, kuten laitteiden ja tilojen ostamista, ja toteuttaa käytäntöjä ja menettelyjä, jotka muokkaavat yrityksen profiilia vastaamaan ylimmän johdon ideoita.

Kun lyhyen ja keskipitkän aikavälin suunnittelu onnistuu, pitkän aikavälin suunnittelu perustuu näihin saavutuksiin saavutusten säilyttämiseksi ja jatkuvan edistymisen varmistamiseksi.