Mitä ovat työntekijöiden yksityisyyden suoja?

Työntekijöiden oikeus yksityisyyteen työpaikalla kattaa työntekijän henkilökohtaiset tiedot ja toiminnan työssä. Yksityisen sektorin yrityksillä, jotka eivät työskentele julkisen sopimuksen parissa, on tosin joitain oikeudellisia velvoitteita työntekijöitään kohtaan, mutta usein yrityksen politiikka määrää monet työntekijän yksityisyyden suojasta.

Henkilökohtaisia ​​tietoja

Laki suojaa vain valtion virastojen, ei yksityisten yritysten hallussa olevia henkilötietoja. Yksityisten työnantajien tehtävä on toimia hyvässä uskossa työntekijän tietojen kanssa. Vain tuomioistuin voi vaatia henkilötietojen luovuttamista. Arkaluonteisten tietojen turvallisuuden varmistamiseksi Texas Workforce Commission suosittelee muutaman säännön noudattamista.

Pidä kaikki työntekijän henkilökohtaisia ​​ominaisuuksia, perhettä ja ystäviä koskevat henkilökohtaiset tiedot yksityisinä ja luottamuksellisina. Vapauta työntekijöitä koskevat tiedot vain niille, jotka tarvitsevat sitä laillisista tai laillisista syistä. Tutki kaikki tiedustelut, pidä kirjaa ja käytä suostumusta julkaisulomakkeisiin. Säilytä arkaluontoisia asiakirjoja ja murskaa vanhat asiakirjat turvallisesti. Älä lähetä mitään sosiaaliturvatunnuksella, paitsi Texasin osavaltion laissa sallitut valtion lomakkeet.

Työviitteet

Laki ei suojaa yksityisen yrityksen työntekijätietojen paljastamista mahdolliselle työnantajalle. Työntekijätietojen jakaminen kolmansille osapuolille ei kuitenkaan ole hyvä käytäntö (ajattele: sosiaaliturvatunnus, syntymäaika, palkkataso, työaikataulu tai koko nimi).

Texas Workforce Commissionin mukaan on hyvä politiikka tutkia ja dokumentoida kuka pyytää tietoja ja miksi. Pyydä myös henkilöresurssien työntekijää hoitamaan kysely. Voi olla myös suositeltavaa saada työntekijältä kirjallinen lupa ennen tietojen luovuttamista.

Sähköinen valvonta

Yksityinen yritys saa valvoa työntekijöidensä puhelimen, tietokoneen ja sähköpostin käyttöä. On suositeltavaa, että kaikki seurantapolitiikat määritellään, dokumentoidaan ja työntekijät saavat kirjallisen vahvistuksen. Jos tietokoneiden ja sähköpostien seurantakäytäntöjä on olemassa, heidän tulee ilmoittaa selvästi, että työntekijät eivät odota yksityisyyttä ollessaan yrityksen omaisuudessa tai käyttäessään yrityksen resursseja.

Kameran valvonta

Työntekijöiden video- / kameravalvonnassa on lakeja, jotka vaihtelevat osavaltioittain. Esimerkiksi New Hampshire, Maine, Delaware, Kansas ja Etelä-Dakota vaativat kaikki ilmoittamaan työntekijöille, jos heitä nauhoitetaan lainkaan, Mobile Video Guardin mukaan. Samaan aikaan Floridassa, Alabamassa ja Tennessee, piilotettua videovalvontaa voi esiintyä laillisesti vain julkisilla paikoilla. Mutta sinun on noudatettava myös lainkäyttöalueellasi olevien julkisten paikkojen määritelmää. On tärkeää tarkistaa valtion lakit itse valtion kanssa.

Huumeiden ja alkoholin testaus

Huumeiden ja alkoholien testaus on sallittua yksityisissä yrityksissä, vaikka huumeiden testaustietoja ei voida laillisesti julkaista. Politiikkaa siitä, miten, miksi ja milloin työntekijöitä testataan, ei noudateta lailla, mutta yrityksellä tulisi olla selkeä ja tunnettu huumepolitiikka oikeudellisten toimien välttämiseksi.

Henkilökohtaiset haut

Yksityisellä yrityksellä voi olla käytäntö, jonka avulla se voi etsiä työntekijää, työntekijän työtilaa tai työntekijän omaisuutta, mukaan lukien auto, jos se on yrityksen omaisuutta. Henkilökohtainen etsintä voi kuitenkin johtaa erilaisiin oikeudellisiin toimiin työnantajaa vastaan. Kehonhaut ovat laillisesti erityisen riskialttiita, eikä niitä saa koskaan tehdä pakolla. Teksasin työvoimakomissio suosittelee työnantajia toimimaan äärimmäisen varovaisesti hyväksyessään tai suorittaessaan henkilökohtaisia ​​hakuja.

Yksityisyyden loukkaaminen työpaikalla voi johtaa lukuisiin kielteisiin seurauksiin, mukaan lukien vihamielinen, tuottamaton työympäristö tai jopa iso oikeusjuttu. Näiden seurausten välttämiseksi kunnioita työntekijöitäsi ja pysy ajan tasalla osavaltiosi ja kunnasi lakien ja asetusten kanssa.