Taloudelliseen kehitykseen ja kasvuun vaikuttavat tekijät

Taloustieteilijät ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että taloudelliseen kehitykseen ja kasvuun vaikuttavat neljä tekijää: henkilöresurssit, fyysinen pääoma, luonnonvarat ja tekniikka. Hyvin kehittyneillä mailla on hallituksia, jotka keskittyvät näille alueille. Vähemmän kehittyneet maat, jopa ne, joilla on paljon luonnonvaroja, jäävät jälkeen, kun ne eivät edistä teknologian tutkimusta ja parantavat työntekijöidensä taitoja ja koulutusta.

Henkilöresurssien vaikutus

Työvoiman taidoilla, koulutuksella ja koulutuksella on suora vaikutus talouden kasvuun. Ammattitaitoinen, hyvin koulutettu työvoima on tuottavampaa ja tuottaa korkealaatuista tuotantoa, joka lisää talouden tehokkuutta.

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta voi estää talouskasvua. Alikäytetystä, lukutaidottomasta ja ammattitaidottomasta työvoimasta tulee talouden hitaus ja se voi johtaa korkeampaan työttömyyteen.

Investoinnit fyysiseen pääomaan

Parannukset ja lisääntyneet investoinnit fyysiseen pääomaan, kuten tielle, koneisiin ja tehtaisiin, vähentävät kustannuksia ja lisäävät taloudellisen tuotannon tehokkuutta. Tehtaat ja laitteet, jotka ovat moderneja ja hyvin hoidettuja, ovat tuottavampia kuin fyysinen työ. Suurempi tuottavuus lisää tuotantoa.

Työvoimasta tulee tuottavampaa, kun investointeja työntekijää kohti kasvaa. Työn tuottavuuden paraneminen lisää talouden kasvuvauhtia.

Luonnonvarojen määrä ja saatavuus

Luonnonvarojen määrä ja saatavuus vaikuttavat talouskasvuun. Luonnonvarojen, kuten öljy- tai mineraaliesiintymien, löytäminen vauhdittaa taloutta lisäämällä maan tuotantokapasiteettia.

Läänin tehokkuus luonnonvarojen hyödyntämisessä ja hyödyntämisessä riippuu työvoiman taidoista, tekniikan tyypistä ja pääoman saatavuudesta. Ammattitaitoiset ja koulutetut työntekijät voivat käyttää näitä luonnonvaroja talouden kasvun vauhdittamiseen.

Parannuksia tekniikassa

Teknologian parantamisella on suuri vaikutus talouskasvuun. Kun tiedeyhteisö tekee enemmän löytöjä, johtajat löytävät tapoja soveltaa näitä innovaatioita kehittyneempinä tuotantotekniikoina.

Paremman tekniikan soveltaminen tarkoittaa, että sama määrä työvoimaa on tuottavampaa, ja talouskasvu etenee pienemmillä kustannuksilla.

Maissa, jotka tunnustavat neljän talouskasvuun vaikuttavan tekijän merkityksen, kasvunopeus ja ihmisten elintaso paranevat. Teknologiset innovaatiot ja työntekijöiden koulutuksen lisääminen parantavat taloudellista tuottoa, mikä johtaa parempaan elinympäristöön kaikille. Työn tuottavuuden kasvu on paljon helpompaa saavuttaa, kun investoidaan parempiin laitteisiin, jotka vaativat työvoimalta vähemmän fyysistä työtä.