Hybridi-organisaatiorakenteiden edut

Yritys voi valita laajan joukon mahdollisia organisaatiorakenteita. Sivuttaisorganisaatiot, ylhäältä alas järjestöt ja muun tyyppiset organisaatiorakenteet voidaan yhdistää hybridirakenteeseen. Maailmanpankki määrittelee yhdistetyn organisaatiorakenteen sellaiseksi, jossa käytetään useampaa kuin yhtä organisaatiorakennetta. Tämä antaa yritykselle enemmän joustavuutta työnjaossa ja työtehtävien jakamisessa. Se voi olla erityisen hyödyllistä pienyrityksissä, joissa on vähemmän työntekijöitä hallitsemaan päivittäistä toimintaa.

Jaettu tehtävä

Hybridi organisaatiorakenne luo yhteisen tehtävän ja antaa työntekijöille mahdollisuuden työskennellä eri projekteissa ja eri aloilla. Tämä rakenne luo yhtenäisen henkilöryhmän, jolla on yhteinen tavoite ja erilaiset kokemukset ja kiinnostustasot. Jokainen työntekijä pystyy tekemään töitä parhaiten soveltuvilla alueilla siirtymällä projektista toiseen ja raportoimaan tarvittaessa eri henkilöille.

Markkinoiden häiriöt

Hybridi-organisaatiot soveltavat ns. Markkinoiden häiriöitä, jolloin organisaatio tai tuote sijoittuu markkinoille samalla tavalla kuin lapsi tykinkuulaa uima-altaaseen. Käyttämällä virustekniikoita ja tekemällä "roiskeita", hybridijärjestörakenne pystyy voittamaan perinteiset markkinoiden esteet, kuten mainontabudjetit, jotka voisivat heikentää taloudellisesti pienempiä organisaatioita. Hybridi organisaatiorakenne voi ajaa markkinoiden häiriöaallon huipulle luomalla massiivisen mediakilpailun, joka ruokkii tuotekehitystä ja kysyntää.

Käyttöaste

Toinen hyöty hybridi-organisaatiorakenteelle on massiivinen mittakaava, joka voidaan saavuttaa sen avulla. Hybridi-organisaatio käyttää huippuluokan, perinteistä johto- ja työntekijärakennetta, vaan hämähäkkipohjaista rakennetta, johon osallistuu yksilöryhmiä, toisinaan eri maantieteellisillä alueilla, työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä poistaa myös jakeluputkistojen ongelman, joka hidastaa lopputuotteen saatavuutta.